Xưởng May Long Trang >>> Vài đơn nho nhỏ cho ngày cuối năm. Em vẫn chuyển đơn nhé. Các đơn nhỏ đi bên ghtk còn lại đi bưu điện hoặc xe nhé. E có hỗ trợ c…

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Vài đơn nho nhỏ cho ngày cuối năm. Em vẫn chuyển đơn nhé. Các đơn nhỏ đi bên ghtk còn lại đi bưu điện hoặc xe nhé. E có hỗ trợ cước nhé. Nên yên tâm ko sợ cước cao. Miễn là ra tết các chị có hàng bán ngay ạ.

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

###TOP1VIETNAM-100004356061411###

Shopping cart